•  
  •  


Štandardný postup:

  • Zadávateľ telefonicky alebo e-mailom špecifikuje nehnuteľnosť a účel pre ktorý sa má ohodnotiť.
  • Znalec ho oboznámi aké podklady sú potrebné k ohodnoteniu a aká je predpokladaná cena za znalecký posudok.
  • Dohodnú sa na termíne obhliadky.
  • Pri obhliadke sa nehnuteľnosť zameria, vypracuje sa fotodokumentácia aktuálneho stavu a preberú sa podklady potrebné k ohodnoteniu, dohodne sa cena za znalecký posudok.
  • Znalecký posudok sa objednávateľovi odovzdá štandardne v troch vyhotoveniach


 


  • tel.: 0903 865 855