•  
 •  


Vybrané referencie:

Administratívne budovy
 1. Malý trh Bratislava
 2. Park One Bratislava
 3. Nám. 1 Mája AB 1. Garantovaná
 4. Železnice SR, AB Nové Mesto

Prevádzkové areály
 1. Palma – Tumys
 2. Duslo Šala
 3. Istrochem Bratislava
 4. Sibamac
 5. Slovenské telekomunikácie
 6. Hílek Senica
 7. Západoslovenské žriedla Santovka


 

Zdravotnícke zariadenia
 1. Nemocnica s poliklinikou Humenné
 2. Nemocnica s poliklinikou Svidník
 3. Apollo zdravotná poisťovňa
 4. Kúpele Vyšné Ružbachy

Iné nehnuteľnosti
 1. Športový areál Inter Slovnaft Bratislava
 2. Hotely Ski Jasná
 3. Kultúrny dom Vlčie hrdlo
 4. Ubytovňa Würth
 5. Biont Bratislava PET centrum
 6. Štátne majetky, Poľnonákupy
 7. Bytové domy Gorkého, Laurinská, Palisády a iné • tel.: 0903 865 855